Vansovej Lomnička 2019

Vansovej Lomnička 2019

Brilantné umiestnenie na celoslovenskej Vansovej Lomničke 2019

Tento rok celoslovenský festival umeleckého prednesu v poézii a próze žien – Vansovej Lomnička zaznamenal už svoj 52. ročník. Pred odbornou porotou a prítomným obecenstvom nás v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 26. - 27. apríla reprezentovala Marína Opálková.  Za predvedený umelecký výkon, ktorý potvrdil jej usilovnosť a talent, bola ocenená strieborným pásmom.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj do budúcnosti!

 

Vansovej Lomnička 2019 - krajská súťaž

Na krajskej súťaži, ktorá sa konala 8. marca 2019 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, reprezentovali okres Komárno recitátorky Marína Opálková, ktorá získala 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola a Katarína Kissová, ktorá získala 3. miesto.

 

Srdečne blahoželáme!

 

Vansovej Lomnička 2019 - okresný výber

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo okresný výber 52. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien Vansovej Lomnička, ktorý sa konal 25. februára 2019 o 8.00 hod. v priestoroch ROS.

 

Propozície

Prihláška

 

Info.: Mgr. Terézia Himpánová