V OČARENÍ FOTOGRAFIE

V OČARENÍ FOTOGRAFIE

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie jubilejnej autorskej výstavy pri príležitosti 60. narodenín výtvarného fotografa

TEODORA NAGYA, MZSF

 

11.9.2015, 17.00

Výstavná sála Podunajského múzea v Zichyho paláci, Nám. gen. Klapku č. 9 v Komárne
Výstavu otvoria: János Eifert (výtvarný fotograf - Budapešť HU)
                        PhDr. Ida Gaálová, historik umenia
Účinkujúci: Balázs Radványi - gitara a spev (Budapešť HU)
                 Imre Boráros - herec

Výstava potrvá do 23.10.2015