Úspech našich rečníkov na krajskej súťaži Štúrov Zvolen 2014

Úspech našich rečníkov na krajskej súťaži Štúrov Zvolen 2014

Dňa 7.mája 2014 usporiadalo Krajské osvetové stredisko v Nitre krajskú súťaž v rétorike Štúrov Zvolen 2014, kde sa naši rečnici umiestnili na popredných miestach.