Úspech na krajskej súťaži Šaffova ostroha

Úspech na krajskej súťaži Šaffova ostroha

V nedeľu 24. 4. 2016 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach organizovalo v priestoroch Kultúrneho domu v Novom Tekove krajskú postupovú súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha 2016.

Okres Komárno úspešne reprezentovali Lucia Mokošová a Ákos Kajtár z Detského folklórneho súboru Rebelíček z Komárna, ktorý získal v kategórii detských tanečných párov zlaté pásmo.

Srdečne blahoželáme.

Info.: Arpád Szabó