Úspech mladých členov fotokrúžku!

Úspech mladých členov fotokrúžku!

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne aj v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom pripravila počas Komárňanských dní veľký Mládežnícky festival za podpory SPP v rámci víťazného projektu

 

EURÓPSKE NÁDVORIE, SYMBOL  NAŠEJ FILOZOFIE

 

Spoločne pre ľudí, spoločne pre Komárno s podtitulom Komárno cez fotoobjektív bola v rámci festivalu fotosúťaž určená pre študentov stredných škôl. Posudzovanie zúčastnených prác hodnotiacou komisiou sa na SOŠOaS v Komárne konalo 7. apríla 2016. Do fotosúťaže bolo zaradených 22 prác vo formáte 30x40 cm v čiernobielom alebo farebnom prevedení.

 

Všetky zaradené práce naplnili cieľ súťaže, poukázali a vyzdvihli krásy nášho mesta, históriu a svojráznosť. Zobrazili najkrajšie miesta Komárna a okolia. Zachytili aj nevšedné udalosti, poznatky o meste, obyvateľoch, dejinách a zmiešanej kultúre nášho mesta.

Základným kritériom hodnotenia bola originálnosť, umelecká kvalita, výtvarné estetické spracovanie námetu, ale aj prístup k téme. Hodnotené práce boli anonymné, každá práca mala priradené číslo, pod ktorým bola zaevidovaná. Všetky diela posudzovala 5 členná hodnotiaca komisia, ktorú tvorili 3 zástupcovia Študentskej rady SOŠOaS, 1 pedagóg SOŠOaS a odborný garant - akademický maliar Mgr.art. József Szilva. 

 

Prvé dve miesta obsadili žiaci Strednej priemyselnej školy v Komárne, ktorý sú súčasne aj členmi fotokrúžku pri Regionálnom osvetovom stredisku v Komárne.

Srdečne gratulujeme!
 

1.      miesto – č.10 György Urban - Dunaj v noci
         /SPŠ Komárno/

2.      miesto – č.9 Ádám Polák - Posledné lúče
         /SPŠ Komárno/

3.      miesto – č.16 Szakáll Fanni - A város látóképe a Városházatornyábol
         /Selye János Gimnázium Komárno/

 

Vernisáž a ocenenie najlepších prác sa uskutočnila v rámci Mládežníckeho festivalu 28. apríla 2016 o 12.30 v priestoroch vestibulu ZUŠ v Komárne. Výstava prác bude prístupná verejnosti do 6. 5. 2016. Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Srdečne pozývame aj na ďalšie podujatia tohto výnimočného festivalu!

 

György Urban - Dunaj v noci

 

Ádám Polák - Posledné lúče