Usmernenie Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020

Usmernenie Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020

Milí neprofesionálni umelci, priatelia a podporovatelia,

prinášame vám oficiálne usmernenie Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020.

    Stanovisko Národného osvetového centra vzniklo po konzultáciách s odborníkmi na danú tému a po dôkladnej analýze zozbieraných dát odbornými pracovníkmi, pričom bola zohľadnená aktuálna situácia a opatrenia nielen Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, ale aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

    Väčšina celoštátnych kôl súťaží sa presúva na jesenné termíny. Súťaž Šaffova ostroha 2020 je zrušená a v súťaži Hviezdoslavov Kubín 2020 sa rušia detské kategórie jednotlivcov I. - III. a pokračuje sa s kategóriami jednotlivcov IV., V. a oboma kategóriami kolektívov. Podrobné informácie nájdete v usmernení, alebo v dodatkoch k propozíciám. 

    Situáciu budeme ďalej sledovať a včas vás o všetkom informovať.

 

        Ďakujeme za pochopenie, prajeme všetkým veľa síl a zdravia!

 

Usmernenie NOC v BA

Viac info.: https://www.nocka.sk/kategoria/aktuality/