TVORIVÉ DIELNE - ľudové remeslá, zvyky a tradície maďarskej kultúry

TVORIVÉ DIELNE - ľudové remeslá, zvyky a tradície maďarskej kultúry

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s dvomi občianskymi združeniami /Združenie za kultúru a turizmus - Búč, KORAVA - Podunajské združenie pre rozvoj vidieka a turizmu, Kravany nad Dunajom/ pripravilo pre žiakov a študentov na školský rok 2012/2013

TVORIVÉ DIELNE

ľudové remeslá, zvyky a tradície maďarskej kultúry.

Podrobný program workshopov a ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente:

PLAGÁT NA STIAHNUTIE: