Tvorivá dielne - "Šúpolie"

Tvorivá dielne - "Šúpolie"

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo dňa 18.02.2014 tvorivú dielňu – „Šúpolie“ pre žiakov ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne. Lektorkou bola Katalin Matyusová, ktorá predviedla techniku z kukuričného šúpolia.

 

FOTOGALÉRIA