Tvorivá dielňa "Slama"

Tvorivá dielňa "Slama"

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo pre žiakov ZŠ Pohraničná v Komárne dňa 25.septembra 2013 tvorivú dielňu s názvom "Slama". Lektorkou bola Katarína Bugáňová. Zaujímavé techniky si mohli vyskúšať žiaci vekovej kategórie od 6 do 9 rokov. Deti vyrábali z kúskov slamy bábky. Žiakov priúčame láske k prírode a využívaniu jej darov na spracovanie rôznych ozdôb a dekorácií.

Fotogaléria: Tvorivá dielňa "Slama"