Trestné činy voči rodine – 11. 10. 2011

            11. 10. 2011 sme na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne pripravili prednášku na tému „Trestné činy voči rodine“. Lektorka Mgr. Adriana Grupáčová na úvod oboznámila žiakov o rozdelení zákonov v trestnom zákonníku týkajúcich sa trestných činov, uviedla najnovšie novely zákona a upozornila na rozdiely v interpretácii a výške trestu pri niektorých zdanlivo rovnakých pojmoch. Pri prednáške sa venovala trom hlavným trestným činom - zanedbanie povinnej výživy, týranie zverenej osoby, ohrozovanie mravnej výchovy. Informovala žiakov o ich možnostiach a právnych postupoch v jednotlivých prípadoch. Prednášky sa zúčastnilo 23 poslucháčov.