Tréning pamäti seniorov

Tréning pamäti seniorov

Tréning pamäti seniorov je program zameraný na aktivizáciu rozumových schopností, cieľom ktorého je udržať si dobrú pamäť aj vo vyššom veku a dosiahnuť dostatočný stupeň nezávislosti v každodennom živote.

Prvé stretnutie sa konalo 29.10.2013 pod odborným vedením PaedDr. Terézie Strédl, PhD. a bolo zamerané na sebapoznávacie techniky a reminiscenčnú terapiu, t.j. aktivizačnú a validačnú liečbu, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť pacienta a cez jeho vybaviteľné spomienky ho aktivizuje. Cieľom reminiscenčnej liečby je zlepšenie mentálneho stavu pacienta, zlepšenie komunikácie s klientom a odstránenie alebo aspoň zmiernenie ťažkostí chorého človeka.

 

FOTOGALÉRIA