Tanečný workshop Základy techniky jazzového a moderného tanca - uzávierka 24.5.2019

Tanečný workshop Základy techniky jazzového a moderného tanca - uzávierka 24.5.2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou umeleckou školou Komárno pripravujú pre pedagógov tanca a vedúcich tanečných skupín tanečný workshop Základy techniky jazzového a moderného tanca. Teoreticko-praktický tanečný workshop bude zameraný na základy techniky jazzového tanca, moderného tanca, techniku Jose Limona a floor work, teda techniku práce na podlahe.

Workshop je určený pre všetkých amatérskych i profesionálnych tanečných pedagógov, choreografov, vedúcich tanečných skupín a ďalších prívržencov tanečného umenia na obohatenie ich umeleckej práce o nové vedomosti, skúsenosti, ale aj pre ďalšie skvalitnenie tanečnej a pedagogickej praxe a rozšírenie ich vzdelávania.

Cieľom workshopu je ozrejmenie si základných princípov každej spomínanej techniky spojením metodického usmernenia s praktickým cvičením, pomoc pri skvalitňovaní práce v tanečnom odbore a sprístupnenie odborného vzdelávania pre zvýšenie kvality pedagogickej a choreografickej tanečnej praxe.

Workshop sa uskutoční 8. júna 2019 v priestoroch zrkadlovej sály Športového centra Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, Komárno.

Lektorkou je Mgr. Bibiána Lanczvá, ArtD., pedagóg Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave, pedagóg TD Bralen, TŠ Elledanse, bývalý dlhoročný pedagóg moderného tanca na TK Evy Jaczovej v Bratislave, pedagóg a organizátor projektu Danceana.

Vyplnenú prihlášku zašlite na mail chytilova.osveta@gmail.com do 24. 05. 2019.

Viac informácií Vám poskytne Mgr. Daniela Bratská na tel. čísle 0902 720 706.

 

Organizačné pokyny

Prihláška

 

Info.: Mgr. Daniela Bratská