Svet mojim fotookom ...

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás srdečne pozýva do Hurbanova na výstavu fotografií mladých autorov - študentov základných škôl, stredných škôl a stredných umeleckých škôl.
Výstava je vyvrcholením celoslovenskej súťaže s názvom SVET MOJÍM FOTOOKOM, ktorú pripravuje Základná umelecká škola v Hurbanove. Tretí ročník tejto súťaže sa niesol v znamení fotografovania VODY.
Prihlásilo sa 121 autorov a spolu zaslali do súťaže 320 fotografií. Najlepšie fotografie si môžete pozrieť na výstave v Galérii ZUŠ v Hurbanove do konca mája 2011.

Pozvánka na stiahnutie ...

Výsleky súťaže na stiahnutie ...

Fotogaléria ...