Autorská výstava fotografií Andrea Švecová a Juraj Svitek

Zahájenie výstavy:  27. novembra 2009  o 18.00
Miesto konania:  Knižnica Józsefa Szinnyeiho, Eötvösa 35, Komárno
Výstava bude sprístupnená do 17. 12. 2009

Niekoľko záberov z výstavy si môžete prezrieť v našej fotogalérii ...