Súťažná prehliadka pokročilých speváckych zborov 2011

Dňa 4. novembra 2011 organizuje Regionálne osvetové stredisko v Komárne okresné výberové kolo Súťažnej prehliadky pokročilých dospelých speváckych zborov. V prípade záujmu "pokročilých dospelých speváckych zborov" reprezentovať okres Komárno na krajskej súťažnej prehliadke je potrebné odoslať prihlášku do 26. októbra 2011 na adresu ROS Komárno.

--------------------------------------------------------------

Zároveň Regionálne osvetové stredisko v Komárne informuje "pokročilé dospelé spevácke zbory" v okrese Komárno o  možnosti zapojiť sa do krajského kola SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY POKROČILÝCH DOSPELÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV pôsobiacich v Nitrianskom kraji o symbolický Zlatý veniec.

Hlavný organizátor krajskej prehliadky : Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch. Termín  krajskej súťažnej prehliadky: 26. november 2011 /sobota/ Pre organizovanie  a priebeh krajskej súťažnej prehliadky je platný Súťažný a organizačný poriadok, ktorý vydalo Národné osvetové centrum v Bratislave – kabinet AUT v novembri 2009.

 Bližšie informácie o oboch podujatiach: Mgr. Viera Vlčková

Dokumenty na stiahnutie:  prihláškasúťažný poriadok