Súťaž mladých záchranárov CO - 26.4.2019

Súťaž mladých záchranárov CO - 26.4.2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj tento rok spolupracuje s Okresným úradom Komárno pri príprave Okresnej súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorá sa uskutoční 26. 04. 2019 pri Mŕtvom ramene rieky Váh (Apáli). Cieľom tejto súťaže je v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti organizovanej v príprave na civilnú ochranu obyvateľstva, oboznámiť súťažnou formou žiakov s úlohami súvisiacimi s ochranou života, zdravia a majetku.