Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj tento rok spolupracovalo s Okresným úradom Komárno pri príprave Okresnej a mestskej súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorá sa uskutočnila 28. 4. 2016 pri Mŕtvom ramene rieky Váh (Apáli). Cieľom tejto súťaže je v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti organizovanej v príprave na civilnú ochranu obyvateľstva, oboznámiť súťažnou formou žiakov s úlohami súvisiacimi s ochranou života, zdravia a majetku.

 

Fotogaléria

 

Info.: Mgr. Daniela Chytilová