Šulekovo Komárno

Šulekovo Komárno

Slávnostné vyhodnotenie súťaže tvorivosti žiakov a študentov ŠULEKOVO KOMÁRNO sa konalo 21. októbra 2015 o 17.00 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne.

 

Výsledky

 

Fotogaléria

 

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dáva opäť do pozornosti informáciu o realizovaní regionálnej

súťaži tvorivosti žiakov a študentov ŠULEKOVO KOMÁRNO.

 

Uzávierka elektronicky vyplnenej prihlášky je 30. jún 2015.

 

Info:    Mgr. Dominika Ondičová - umelecký prednes, literatúra

          Jana Mačicová - výtvarníctvo, foto

 

 

Šulekovo Komárno

Rok Ľudovíta Štúra – 2015

 

Vyhlasovateľ: Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Spoluorganizátor: Dom Matice slovenskej v Komárne

 

Téma:

Putovanie za našou históriou – ŠTÚROVCI

 

1. modul:           

Hodnotové vnímanie Ľudovíta Štúra - seminár a moderovaná diskusia

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo dňa 24.2.2015 v Dome Matice slovenskej v Komárne seminár s tematikou "Hodnotové vnímanie Ľ. Štúra." Žiaci ZŠ a študenti SŠ mesta Komárno mali možnosť putovať s lektorom Vladom Sadílekom za históriou štúrovcov.

 

Fotogaléria:

 

2. modul:           

Súťaž v tvorivosti žiakov a študentov okresu Komárno v oblasti

                - umelecký prednes

                - literárna tvorba

                - výtvarná tvorba

                - fotografická tvorba

Uzávierka súťaže 29. máj 2015

 

3. modul:

Slávnostné vyhodnotenie a výstava  21. október 2015 – Dom Matice slovenskej v Komárne

 

Propozície

Prihlášky

 

 

Info: Mgr. Dominika Ondičová