workshop Štúrovo rečnenie - uzávierka 29.3.2018

workshop Štúrovo rečnenie - uzávierka 29.3.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne informuje o možnosti prihlásiť sa na krajský workshop Štúrovo rečnenie, ktorý sa bude konať v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, dňa 9. apríla 2018 o 9,00 hod.

Prihlášky prosím zasielajte do 29. 3. 2018 na adresu: dominika.ondicova@ros-komarno.sk alebo ondicova.osveta@gmail.com.

 

Prihláška - pedagógovia

Prihláška - žiaci

 

Info.: Mgr. Dominika Vargová