Štúrov Zvolen 2016

Štúrov Zvolen 2016

Krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen

Na krajskej súťaži Štúrov Zvolen, ktorá sa uskutočnila 22. 4. 2016 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, náš okres reprezentovala Viktória Záčeková, ktorá získala v III. kategórii 2. miesto.

Srdečne blahoželáme!

 

Štúrovo rečnenie

Seminára Štúrovo rečnenie sa pred krajskou súťažou, ktorý sa konal 5. 4. 2016, zúčastnili Víktória Záčeková - SPŠ stavebná v Hurbanove, Branislav Jarábek - Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne, Viktória Šajbenová a Martin Zachorec - ZŠ s MŠ Svätý Peter.

 

prihláška - pedagógovia

prihláška - žiaci

 

PRIHLÁŠKA šz - rétorika

Propozície - okres

 

Info.: Mgr. Dominika Ondičová