ŠTÚROV ZVOLEN 2012

ŠTÚROV ZVOLEN 2012

10. máj 2012 patril v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre rečneniu a rétorike. Žiaci základných a študenti stredných škôl súťažili v troch vekových kategoriách. Témou tohto ročníka bola tvorba Daniela Heviera.

Umiestnenie škôl, ktoré sú v územnej pôsobnosti Regionálneho osvetového strediska v Komárne prinášame vo výsledkovej listine ....

Prinášame niekoľko záberov z podujatia vo fotogalérii ...

Info: Mgr. Viera Vlčková