Štúrov Zvolen 2011 - súťaž v rétorike -XXV.ročník

Máte schopnosť  rečniť  príťažlivo, so záujmom a sugestívne ? Chcete sa zdokonaliť v rétorike ?

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v NitreVám takúto možnosť ponúkajú. Prihláste sa do súťaže   v rétorike

Štúrov Zvolen 2011 – XXV.ročník.

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl , gymnázií a pre študentov vysokých škôl.

Prihlášky posielajte  do 15. marca  2011, poštou, e-mailom, alebo osobne prineste na adresu:  Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, P.O.BOX 159, 945 05 Komárno

Bližšie informácie: vlckova.osveta@gmail.com, tel: 0908  05 38 38,  www.ros.komarno.sk
Krajská súťaž Štúrov Zvolen 2011 sa uskutoční v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.