SRDCE - DUŠA - RADOSŤ ... aktuálne

SRDCE - DUŠA - RADOSŤ ... aktuálne
Regionálne osvetové stredisko v Komárne
organizovalo
galaprogram toho najlepšieho z neprofesionálnej kultúry
Nitrianskeho samosprávneho kraja 

   S R D C E   -   D U Š A   -   R A D O S Ť    

Galaprogram sa konal v Jókaiho divadle dňa 26. októbra 2012 o 18,00 hod. 
 
 piatkový večer s kultúrou v SRDCI a s RADOSŤOU v DUŠI.
 
 
So súhlasom Komárňanskej mestskej televízie Vám prinášame video záznami z podujatia  ...
Plagát na stiahnutie: SDR Plagát A2 komp..jpg (905,7 kB)