10. február 2012 - HK spádové kolo HURBANOVO

Aktuálne prinášame výsledky spádového kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2012, ktoré sa konalo v Hurbanove dňa 10. februára 2012