SLAMA a TEXTIL - tvorivé dielne 21.09.2012

SLAMA a TEXTIL - tvorivé dielne 21.09.2012

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo  prvú tvorivú dielňu v školskom roku 2012/2013 pre deti, žiakov a študentov s názvom

"SLAMA a TEXTIL".

Tvorivá dielňa sa uskutočnila 21. septembra 2012 v čase od 14,00 do 17,00 hod. v Múzeu krojovaných bábik v Búči. Lektorky predviedli remeselnícke techniky výroby koníkov a ozdôb zo slamy a z textilu. Okrem praktických zručností si účastníci mohli osvojiť aj teoretické základy práce so slamou a s textilom. Prvá tvorivá dielňa bola veľmi úspešná. Aj napriek malej účasti boli deti aj dospelí veľmi spokojní. Remeselnícke techniky ich zaujali. Každý si odniesol domov okrem zážitkov a skúseností aj malý darček - jeden svoj výrobok. V budúcnosti by sme chceli osloviť aj dospelých, hlavne učiteľov a vychovávateľov na ZŠ a SŠ z okolia.
 

Z podujatia Vám prinášame aj fotogalériu . . .

Pre deti z okolia Komárna začnú tvorivé dielne v októbri.

Plagát na stiahnutie:

PLAGAT_SVK_maly 566_800.jpg (403,6 kB)

PLAGAT_SVK_maly.jpg (926,5 kB)

Bližšie informácie: Mgr. Vojtech Valkó