Škola poézie

Škola poézie

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo dňa 23.9.2014 na ZŠ Pohraničnej v Komárne školiteľské podujatie pre žiakov, študentov a pedagógov - Škola poézie. Lektorky Mgr. Eliška SadilekováJudita Sadileková sa zamerali na vhodnosť výberu textu, primeranosť dramaturgickej prípravy predlohy, ideovo-umeleckú náročnosť predlohy a správne pochopenie obsahu a zmyslu.

 

FOTOGALÉRIA