Škola poézie V. - 29. 11. 2016

Škola poézie V. - 29. 11. 2016

Škola poézie I. – V. 

27. 9. 2016 - 29. 11. 2016

 

Baví Ťa recitovanie?

Chceš byť najlepší?

Chceš vyhrávať súťaže?!

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne ponúklo na jeseň roku 2016 cyklickú lektorskú pomoc recitátorom, ktorí sa pripravujú na postupové recitačné súťaže.

 

Harmonogram stretnutí v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne:

27. 9. 2016 - výber recitačného textu - recitátori si môžu priniesť nimi vybrané texty

10. 10. 2016 - dramaturgická príprava prednesu

25. 10. 2016 - tvorivosť spôsobu podania textu

14. 11. 2016 - recitačná tvorivá dielňa

29. 11. 2016 - príprava pred vystúpením

Čas: 14,30 hod.

 

Školy poézie sa mohli zúčastniť:

- žiaci ZŠ a gymnázií

- študenti SŠ a VŠ

- študenti VŠ a dospelí od 20 rokov veku

- zahraniční účastníci do 19 rokov

- zahraniční účastníci  od 20 rokov veku

 

Uzávierka odovzdania prihlášok 6. 10. 2016.

Prihláška

 

Fotogaléria

 

Info.: Mgr. Dominika Ondičová