ŠKOLA POÉZIE A PRÓZY III

ŠKOLA  POÉZIE A PRÓZY III

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 

organizovalo pre 17 účastníkov zo ZŠ a SŠ  okresu Komárno

  ŠKOLU  POÉZIE A PRÓZY III.

V poradí  už tretie  školiteľské stretnutie pre  pedagógov ZŠ a SŠ sa uskutočnilo 15. novembra 2012  v priestoroch Základnej školy na Ul. Pohraničnej v Komárne. OBSAH PODUJATIA  bol  zameraný na rozbor, výklad a úpravu umeleckého textu.

Lektorkou školiteľského podujatia bola  Mgr. Eliška Sadíleková.

 

Niekoľko záberov z podujatia ...