Silikónová krása - "Mesiac úcty k starším"

Silikónová krása - "Mesiac úcty k starším"

Počas „Mesiaca úcty k starším“ Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo v spolupráci so Zariadením pre seniorov na Špitálskej ulici 16 v Komárne a Domom sociálnych služieb Náruč n. o. v Komárne tvorivé dielne pre seniorov zamerané na prácu so silikónom. Šikovné ruky seniorov vyrábali originálne ozdoby, do ktorých vložili srdce a neopakovateľnú kreativitu.

 

Info: Jana Mačicová

 

FOTOGALÉRIA