Šikanovanie – 25. 11. 2011

25. 11. 2011 sme na SOŠ obchodu a služieb pripravili pre žiakov 1.ročníka 3 prednášky o šikanovaní, ktoré viedla Mgr. Ľudmila Kliská. Študenti si najprv vypočuli príbeh o šikanovaní, ku ktorému sa mohli vyjadriť a navrhnúť vlastné riešenie problému. Postupne sa oboznámili s viacerými druhmi šikanovania ako sú kyberšikanovanie, bossing či mobing. Na záver si žiaci urobili testy sebapoznávania a šikanovania, z ktorých niektoré aj prečítali. Prednášok sa zúčastnilo spolu 46 žiakov.