Sexuálna výchova/dievčatá – 21. 11. 2011

            21. 11. 2011 sme na SOŠ obchodu a služieb v Komárne usporiadali pre žiačky 1. ročníka 2 prednášky na tému „Sexuálna výchova“. Prednášky boli v slovenskom a maďarskom jazyku. Lektorka Mgr. Zuzana Izsáková hovorila o partnerských vzťahoch a promiskuite mládeže. Oboznámila žiačky o druhoch antikoncepčných metód, o ich výhodách, rizikách a nežiaducich účinkoch spojených s užívaním hormonálnej antikoncepcie. Na záver hovorila o dôsledkoch nechráneného sexu, pohlavne prenosných chorobách a o možných trvalých následkoch interrupcie.