Séria prednášok v mesiaci marec

Prevencia závislosti, dňa 17. 3. 2011, internát SPŠ, Komárno:

            Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Bc. Katarínou Nagyovou pripravilo dňa 17. 3. 2011 v priestoroch internátu Strednej priemyselnej školy v Komárne prednášku na tému „Prevencia závislosti“. Ústredným motívom prednášky bolo informovať študentov o nebezpečenstve užívania drog ako legálnych, tak aj nelegálnych a ich vplyve na život človeka. Prednášky sa zúčastnilo 49 študentov.

Ústna hygiena, 18. 3. 2011, MŠ ul. Františkánov, Komárno:

            Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s lektorkou Bc. Katarínou Nagyovou usporiadalo dňa 18. 3. 2011 prednášku na tému „Ústna hygiena“ pre deti z Materskej školy na ul. Františkánov. Lektorka deťom vysvetlila dôležitosť umývania zubov a ukázala im správnu techniku ich umytia. Upozornila na dôležitosť navštevovania zubného lekára a zdravé stravovanie. Nakoniec si deti pozreli rozprávku o lakomom sysľovi a vyskúšali si správnu techniku umývania zubov s vlastnými kefkami. Prednášky sa zúčastnilo 26 detí a 2 vychovávateľky.

Prevencia kolorektálneho karcinómu, 18. 3. 2011, obec Kameničná:

            Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo dňa 18. 3. 2011 v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Sále Obecného úradu v Kameničnej prednášku o prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa) v rámci projektu „Prevencia kolorektálneho karcinómu v okrese Komárno“. Prednášajúcimi boli PhDr. Marta Jarošová, MUDr. Zoltán Benyó, MUDr. František Molnár. Prednáška mala 3 hlavné témy: 1. Všeobecná prevencia KRCa; 2. Rizikové faktory KRCa, úloha životného štýlu pri vzniku a prevencii KRCa; 3. Testovanie okultného (skrytého) krvácania v stolici ako účinná metóda odhalenia polypov hrubého čreva a konečníka a skorých štádií KRCa + následný manažment pacienta. Na konci prednášky obdržal každý so 62 účastníkov test na okultné krvácanie v stolici.

Sexuálna výchova, 22. a 24. 3. 2011, SPŠ, Komárno:

    Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s MUDr. Františkom Molnárom pripravilo v dňoch 22. a 24. 3. 2011 pre žiakov Strednej priemyselnej školy v Komárne prednášku na tému „Sexuálna výchova“. Lektor MUDr. František Molnár sa pri prednáške zameral na partnerské vzťahy, antikoncepčné metódy a sexuálne prenosné ochorenia. Prednášky sa zúčastnilo spolu 93 chlapcov.

Prevencia kriminality, problematika závislosti, protidrogová tematika, 31. 3. 2011, SOŠ obchodu a služieb, Komárno:
Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo dňa 31. 3. 2011 na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne 2 prednášky na tému „Prevencia kriminality, problematika závislosti, protidrogová tematika“. Lektor PhDr. Tomáš Kiss na úvod definoval pojem „droga“ podľa medzinárodnej definície WHO (World Human Organization). Oboznámil poslucháčov o histórii drog, ich delení a vplyve na zdravie človeka. Poukázal na prejavy a riziká psychickej i fyzickej závislosti. Lektor Alexander Tóth dopĺňal celú prednášku informáciami a konkrétnymi príkladmi z praxe, upozornil tiež na postihy týkajúce sa držania drog. Prvá prednáška bola v jazyku slovenskom a druhá v jazyku maďarskom, spolu sa jej zúčastnilo 69 študentov.