Séria prednášok - protidrogová prevencia, sexuálna výchova, poruchy príjmu potravy

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mgr. Zuzanou Izsákovou pripravilo dňa 14. 2. 2011 pre žiačky Strednej odbornej školy v Komárne prednášku na tému „Sexuálna výchova“. Prednášky sa zúčastnilo 15 dievčat. Lektorka Mgr. Zuzana Izsáková sa pri prednáške zamerala hlavne na partnerské vzťahy, antikoncepčné metódy a sexuálne prenosné ochorenia, ako sú chlamýdiové infekcie, HPV – papilomavírusy, genitálny herpes či HIV/AIDS.

Dňa 14. 2. 2011 usporiadalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s lektorkou Mgr. Zuzanou Izsákovou prednášku na tému „Poruchy príjmu potravy – Bigorexia“ pre chlapcov Strednej odbornej školy v Komárne. Prednášky sa zúčastnilo 31 chlapcov. Hlavným zámerom prednášky bolo oboznámiť študentov s Bigorexiou, akousi obdobou anorexie u mužov, ktorá sa prejavuje nutkaným pestovaním svalovej hmoty a poruchou vnímania vlastného tela. Lektorka oboznámila žiakov s jej hlavnými prejavmi a možnosťami liečby už pretrvávajúcej poruchy. Upozornila na možné riziká spojené s nadmerným užívaním anabolických steroidov a kreatínu, na ich nepriaznivý vplyv na pečeň a pohlavné orgány.

Dňa 12. 2. 2011 usporiadalo Regionálne osvetové stredisko Komárno v obci Búč prednášku na tému „drogy a mentálne zdravie“. Spoluorganizátormi boli obec Búč, Červený kríž a klub dôchodcov obce Búč. Prednášky sa zúčastnilo 36 účastníkov. Lektori PhDr. Tomáš Kiss a člen mestskej polície Alexander Tóth na úvod definovali pojem „droga“ podľa medzinárodnej definície WHO (World Human Organization). Oboznámili poslucháčov o histórii, delení a vplyve drog na zdravie človeka. Zamerali sa tiež na rôzne formy závislosti, ako fyzickú tak psychickú, i na možný vznik tolerancie u človeka. Lektor Alexander Tóth nakoniec doplnil prednášku o informácie týkajúce sa spôsobov testovania jednotlivých druhov drog a upozornil na kriminalitu spôsobenú ich vplyvom.