Séria prednášok máj 2011

Prvá pomoc, 23. 5. 2011:

Dňa 23. 5. 2011 sme v spolupráci s Červeným krížom usporiadali na Strednej odbornej škole v Komárne prednášku na tému „Prvá pomoc“. Prednáška bola rozdelená do dvoch častí - teoretickú a praktickú. V teoretickej časti lektorka PhDr. Mária Szénásiová z Červeného kríža vysvetlila študentom základné postupy podania prvej pomoci pri šoku, epilepsii, popáleninách, otvorenej zlomenine a pri bezvedomí. Lektorka študentom taktiež vysvetlila a predviedla správnu techniku podania umelého dýchania, masáže srdca a stabilizovanú polohu. V praktickej časti si následne mohli overiť svoje nadobudnuté teoretické znalosti vyplnením krátkeho testu a aj praktické zručnosti priamo na figuríne. Prednášky sa zúčastnilo 53 študentov.

Trestnoprávne povedomie mladistvých, 24. 5. 2011:

Dňa 24. 5. 2011 sme na Strednej odbornej škole v Komárne usporiadali prednášku na tému „Trestnoprávne povedomie mladistvých“. Lektor Alexander Tóth z Mestskej polície na začiatku oboznámil študentov s fungovaním mestskej polície, jej povinnosťami voči mestu a občanovi, ako aj jej právomocami  a možnosťami zásahu. Pripomenul študentom znenie niektorých dôležitých zákonov, ktoré musí každý človek a občan Slovenskej republiky dodržiavať a ctiť. Upozornil študentov na ich povinnosti, ako aj práva, a na výšku a spôsoby trestov za vykonanie priestupku alebo trestného činu. Počas celej prednášky sa študenti obracali na lektora so svojimi otázkami. Prednášky sa zúčastnilo 54 študentov.

Prvá pomoc, 30. 5. 2011:

Dňa 30. 5. 2011 sme v spolupráci s Červeným krížom usporiadali na Strednej odbornej škole v Hurbanove dve prednášky na tému „Prvá pomoc“. Prednášky boli rozdelené podľa jazyka, v ktorom boli vedené. Lektorka PhDr. Mária Szénásiová z Červeného kríža študentom vysvetlila základné postupy podania prvej pomoci pri šoku, epilepsii, popáleninách, otvorenej zlomenine a pri bezvedomí. Taktiež študentom vysvetlila a predviedla správnu techniku podania umelého dýchania, masáže srdca a stabilizovanú polohu. Po prednáške si študenti pozreli dva krátke filmy, ktoré pripravil Červený kríž. Prednášok sa zúčastnilo spolu 37 žiakov.

 

Niekoľko záberov z uvedených prednášok v našej fotogalérii ...