Séria prednášok - jún 2011

Sexuálna výchova, 7. 6. 2011:
Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s MUDr. Františkom Molnárom pripravilo dňa 7. 6. 2011 pre žiakov Strednej odbornej školy v Hurbanove prednášku na tému „Sexuálna výchova“. Prednášky sa zúčastnilo 9 chlapcov. Lektor MUDr. František Molnár sa pri prednáške zameral na partnerské vzťahy, antikoncepčné metódy a sexuálne prenosné ochorenia.

Sexuálna výchova, 9. 6. 2011:
Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s lektormi Mgr. Zuzanou Izsákovou a MUDr. Františkom Molnárom pripravilo dňa 9. 6. 2011 pre žiačky a žiakov Základnej školy v Búči prednášku na tému „Sexuálna výchova“. Prednášky sa zúčastnilo dokopy 48 žiakov z toho 26 dievčat a 22 chlapcov. Lektori sa pri prednáške zamerali hlavne na partnerské vzťahy, antikoncepčné metódy a sexuálne prenosné ochorenia, ako sú chlamýdiové infekcie, HPV – papilomavírusy, genitálny herpes či HIV/AIDS.