Rozvoj cezhraničných partnerských vzťahov kultúrno-osvetových inštitúcií

Rozvoj cezhraničných partnerských vzťahov kultúrno-osvetových inštitúcií

Rozvoj cezhraničných partnerských vzťahov kultúrno-osvetových inštitúcií

Tatabánya, Lakitelek, Komárno, spolupráca, osveta, kultúra - tieto slová a názvy prezentujú progresívne iniciatívy Regionálneho osvetového strediska v Komárne v rámci rozširovania cezhraničnej spolupráce a pracovných partnerských vzťahov.

Významným krokom Regionálneho osvetového strediska v Komárne k upevňovaniu medzinárodných vzťahov v osvetovej činnosti bolo prvé stretnutie s pracovníkmi Komárňansko-ostrihomského župného riaditeľstva Národného osvetového inštitútu so sídlom v Tatabányi, kde sme zanalyzovali možnosti spolupráce jednotlivých strán a prekonzultovali ďalšie postupy pre úspešné realizovanie budúcich spoločných projektov.

K prehlbovaniu družobných vzťahov prispelo prijaté pozvanie partnerskej organizácie na podujatie spojené s návštevou operatívnej kmeňovej organizácie osvetovej siete v Maďarskej republike sídliacej v malebnej oblasti Báčsko-malokumánskej župy v Tiszakécsskom okrese v Lakitelek. Prehliadka ústredia Národného osvetového inštitútu, Ľudovej univerzity, areálu Hungarikum Liget v Tőserdő poskytla priestor pre komárňanských osvetových metodikov, zahraničných zástupcov samospráv a kultúrnych spoločenstiev na spoznávanie chodu inštitúcií, miestnych prírodných daností a kultúrnych zaujímavostí. Stretnutie ponúklo príležitosť na vytvorenie základov ďalšej spolupráce medzi zúčastnenými.

V rámci ďalšieho rozvoja a podpory menšinovej kultúry a cezhraničnej spolupráce Regionálne osvetové stredisko v Komárne prijalo návštevu z osvetovej inštitúcie pôsobiacej v Maďarsku, ktorá je ekvivalentom osvetových stredísk na Slovensku. Pozvanie na 28. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby pod názvom CINEAMA 2020, uskutočnenej dňa 18. augusta 2020 v Kine TATRA v Komárne, prijali predstavitelia spomínanej partnerskej organizácie z Tatabányi. Oboznámili sa so systémom našej metodickej práce a štruktúrou postupových súťaží vyhlásených Národným osvetovým centrom v Bratislave (NOC). Po prehliadke amatérskych filmov prebiehal odborný dialóg za prítomnosti riaditeľov, metodikov regionálnych osvetových stredísk v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a odborného pracovníka pre filmovú tvorbu NOC Pavla Smejkala. Podujatie pripravilo pôdu zástupcom na vzájomné zoznamovanie, nadväzovanie odborných kontaktov a prezentovanie kultúrnych hodnôt.

Pred ukončením stretnutia Regionálneho osvetového strediska v Komárne a jeho partnerskej organizácie z Tatabányi sa diskutovalo o možnostiach ďalšej spolupráce v rámci záujmovej umeleckej činnosti a vzdelávania, prezentácie domáceho umenia v zahraničí, príprave nových spoločných projektov a podujatí za účelom podpory maďarskej menšinovej kultúry v komárňanskom regióne. Takáto forma spolupráce má veľký rozvojový potenciál, ktorý upevňuje kultúrny dialóg na medzinárodnej úrovni.

 

A kulturális és népművelési intézmények határon átnyúló partneri együttműködésének kiterjesztése

Tatabánya, Lakitelek, Észak-Komárom, együttműködés, népművelés, kultúra, mindezen szavak és helységnevek a Komáromi Regionális Művelődési Központ előremutató kezdeményezéseit képviselik a határon átnyúló partneri együttműködés kiterjesztésének keretén belül.  

A Komáromi Regionális Művelődési Központ kulcsfontosságú lépéseként, a tatabányai székhelyű Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergomi Megyei Igazgatóságával, a népművelési tevékenység nemzetközi közösségépítésének érdekében megvalósuló első találkozó során elemzésre került mindkét oldal együttműködési lehetősége, majd a jövőbeni közös projektek sikeres megvalósítását szolgáló további lépések megtárgyalása következett.

A testvérintézményi kapcsolatok elmélyítéséhez nagyban hozzájárult a partnerszervezet általi meghívás elfogadásaként megvalósuló, a Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának festői tájegységén, Lakiteleken székelő, magyarországi közművelődési hálózat operatív bázisszervezete meglátogatását is magába foglaló eseményen való részvétel.  A Nemzeti Művelődési Intézet központjának, a Népfőiskolának, valamint a Tőserdőben elhelyezkedő Hungarikum Ligetnek a megtekintése teret biztosított az észak-komáromi művelődési központ módszertani referenseinek, valamint a külhoni önkormányzatok és művelődésszervezők képviselőknek az intézmények mindennapjainak, a helyi természeti adottságok és kulturális érdekességek megismerésére. A találkozó alkalmat kínált az érdekeltek közti további együttműködés kiépítésére is.

A határon átnyúló partneri kooperáció és a kisebbségi kultúra megszilárdításának, valamint továbbfejlesztésének szellemében fogadta a Komáromi Regionális Művelődési Központ a szlovákiai népművelési központokkal ekvivalens magyarországi művelődési intézet küldötteit a CINEAMA  2020 cím alatt futó, az amatőr filmalkotások versenye és seregszemléje 28. évfolyamának felmenő jellegű megyei fordulóján, 2020. augusztus 18-án az észak-komáromi TATRA Moziban.  Az említett tatabányai társintézményünk képviselete betekintést nyert a művelődési központunk módszertani tevékenységébe és a pozsonyi Nemzeti Művelődési Intézet (NOC) által kihirdetett felmenő jellegű megmérettetések felépítésébe. Az amatőr filmszemlét szakmai párbeszéd követte a Nyitra megye fennhatósága alá tartozó népművelési központok igazgatóinak, módszertani referenseinek és Pavel Smejkal, a NOC filmalkotás szakreferensének jelenlétében. A verseny lehetőséget nyújtott a delegációk kölcsönös bemutatkozására, a szakmai szintű kapcsolatteremtésre és a kulturális értékek, nézetek bemutatására.

A búcsúzást megelőzően a Komáromi Regionális Művelődési Központ és a tatabányai partnerük közt megbeszélés tárgyaként elhangzottak az érdeklődési-művészeti, az oktatási tevékenységeket, a hazai művészet külföldön való bemutatását, az új közös tervezetek és programok előkészítését célzó azon további együttműködési lehetőségek, melyek a komáromi régió magyar kisebbségének kultúráját hivatottak támogatni. Az együttműködés e formája a kulturális párbeszédet nemzetközi szinten megerősítő, kiterjedt fejlődési potenciállal rendelkezik.