Rok 2011 Výsledkové listiny

AMFO2011

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2011

CINEAMA 2011

LITERÁRNO VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ZLATY DÔNČOVEJ 2011

AMFO 2011 - krajské kolo

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2011 - krajské kolo v Topoľčanoch

SVET MOJÍM FOTOOKOM 2011

AMFO 2011 - výsledkové listiny

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2011 -výsledkové listiny

 MLÁDEŽ SPIEVA 2011 - výslekové listiny - okresné kolo

 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2011 - obvodné kolo 23.03.2011

I. - III. kategória - poézia a próza

IV. kategória - poézia a próza

V. kategória - próza