Repríza výstavy dvoch umeleckých fotografov Juraja Sviteka a Andrey Švecovej

Regionálne osvetové stredisko a Občianske združenie ARTCENTRUM HURBANOVO pripravili pre vás reprízu výstavy dvoch umeleckých fotografov Juraja Sviteka a Andrey Švecovej žijúcich v Hurbanove. Skladá sa z kolekcie fotografií, zachytávajúcich a zobrazujúcich ŽENU. Máme možnosť vidieť ich tvorbu a prácu, ktorej sa obaja v poslednom období trpezlivo venovali, ale každý trochu inak. PaedDr. Juraj Svitek tvorí najmä ženský akt a Bc. Andrea Švecová tu ukázala jej prácu fotenia pod vodou.

Táto výstava a kolekcia fotografií sa konala prvý krát v Komárne na jeseň minulého roka 2009 v Knižnici Józsefa Szinnyeiho. O jej konaní sme vás informovali. Ku kolekcii z minulého roka pribudlo niekoľko nových fotografií od oboch autorov.

Vernisáž v Hurbanove bola v piatok 25. júna 2010 v Galérii Árpáda Fesztyho v Mestskom kultúrnom stredisku. Otvoril ju Ing. Teodor Nagy, MZSF z Komárna, ktorý predstavil autorov po profesijnej stránke a zhodnotil ich fotografie z odborného hľadiska. Výstava bola sprístupnená do 31. augusta 2010.

Zábery z vernisáže Vám prinášame tu ...

Informácie:    Mgr. Jana Valkučáková
Úsek výtvarníctva, fotografie a filmu