Psychoanalýzou k sebapoznaniu

Psychoanalýzou k sebapoznaniu

Marcové stretnutie Lajf klubu sa uskutočnilo 22. 3. 2016 o 16.30 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne. S lektorkou Renátou Romhányiovou sme sa rozprávali o psychoanalýze ako jednej z metód sebapoznávania.

 

Info.: Mgr. Daniela Chytilová