Propozície VI. ročník súťaže CHRÁMOVÁ PIESEŇ - Topoľčany 2010