Prevencia obezity

Termín konania:                    28. 01. 2010, o 08:00 hod
Miesto konania:                       Súkromná SŠ, Kolárovo
Hlavný organizátori:            Regionálne osvetové stredisko v Komárne                    
Spoluorganizátori:                 RÚVZ v Komárne
Počet účastníkov:                   104
Lektori:                                      MUDr. František Molnár

Celoročný projekt s názvom ,,Prevencia obezity“ nám prezrádza, že sa jedná o prednášky z oblasti zdravotníctva, zdravej výživy a zdravých stravovacích návykov. Avšak samotná prednáška mala priblížiť žiakom aktuálnu situáciu na Slovensku ale aj vo svete. V prednáškovej miestnosti sa vystriedalo 5 skupín žiakov o počte 20 žiakov na skupinu.

Podujatie malo vniesť prvý impulz do žiakov stredných škôl a snažiť sa o zmenu tejto alarmujúcej situácií. Priblížiť zdravé stravovacie návyky. V rámci prednášok mali žiaci vďaka p. riaditeľovi možnosť ochutnať bio výrobky a ovocia, ktoré škola sama pestuje a následne podáva v bufete.

Zodpovedný pracovník:                      Ladislav Riszdorfer