Prevencia kriminality, záškoláctvo – 26. 10. 2011

            26. 10. 2011 sme pre študentov SOŠ-SZKI v Komárne zorganizovali prednášku na tému „Prevencia kriminality, záškoláctvo“. Študenti mali možnosť vypočuť si prednášku člena mestskej polície v Komárne Alexandra Tótha, ktorý im priblížil prácu polície, informoval ich o klasifikácii priestupkov a trestných činov a tiež o sankciách pri ich spáchaní. Prednáška bola doplnená o obrazovú prezentáciu a zúčastnilo sa jej 43 žiakov.