Prevencia kriminality, protidrogová prevencia, záškoláctvo

Prevencia kriminality, protidrogová prevencia, záškoláctvo

Regionálne osvetové stredisko Komárno

v spolupráci s RÚVZ a mestskými policajtmi zorganizovalo besedu na tému:

" Prevencia kriminality,  protidrogová prevencia,  záškoláctvo... "

Beseda sa konala dňa 18. 03. 2010  o  11:30 hod na ZŠ s VJM Eötvösa 39, Komárno

Bližšie informácie:   Ladislav Riszdorfer

Momentky z uvedenej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii