Prehľad zdravotných prednášok

Názov podujatia:   Prednáška o zdravom živ. štýle        
Termín konania:    10. 09. 2009, o 13:00 hod
Miesto konania:        Csemadok/KN
Hlavný organizátor:        Regionálne osvetové stredisko v Komárne       
Lektori:            MUDr. František Molnár

Názov podujatia:    Ústna hygiena   
Termín konania:      23. 09. 2009, o 08:00 hod
Miesto konania:        Materská škola Lodná 1
Hlavný organizátor:        Regionálne osvetové stredisko v Komárne           
Spoluorganizátor:        Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Lektori:             Kristína Poláková

Názov podujatia:    Zdravotná prehliadka (merania)   
Termín konania:        24. 09. 2009, o 08:00 hod
Miesto konania:        ZŠ Hurbanovo
Hlavný organizátor:        Regionálne osvetové stredisko v Komárne           
Spoluorganizátor:        Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne
Lektori:            MUDr. František Molnár, Kristína Poláková

Názov podujatia:    Zdravotná prehliadka (merania)   
Termín konania:        01. 10. 2009, o 08:00 hod
Miesto konania:        ZŠ Kolárovo
Hlavný organizátor:        Regionálne osvetové stredisko v Komárne           
Spoluorganizátor:        RÚVZ v Komárne
Lektori:             MUDr. František Molnár, Kristína Poláková

Názov podujatia:        Prednáška ,,O prevencií rakoviny hrubého čreva“        
Termín konania:        02. 10. 2009, o 17:00 hod
Miesto konania:        Kolárovo MKS
Hlavný organizátor:        Regionálne osvetové stredisko v Komárne       
Spoluorganizátor:        RÚVZ v KN
Lektori:    MUDr. František Molnár, MUDr. Zoltán Benyó, PhDr. Marta      Jarošová


Názov podujatia:         Prednáška ,,O prevencií rakoviny hrubého čreva“   
Termín konania:        08. 10. 2009
Miesto konania:        MKS Nesvady
Hlavný organizátor:        Regionálne osvetové stredisko v Komárne       
Spoluorganizátor:        RÚVZ v KN
Lektori:            MUDr. František Molnár, MUDr. Zoltán Benyó, PhDr. Marta Jarošová

Názov podujatia:         Zdravotná prehliadka (merania)   
Termín konania:        12. 11. 2009, o 08:00 hod
Miesto konania:        ZŠ Nesvady
Hlavný organizátor:        Regionálne osvetové stredisko v Komárne           
Spoluorganizátor:        Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne
Lektori:            MUDr. František Molnár, Kristína Poláková