Prednášky - November 2012

Látkové závislosti, 08.11.2012:

Lektor PhDr. Tomáš Kiss hovoril o rozdelení drog a ich vplyve na organizmus človeka, o druhoch závislostí a ich prejavoch. Študenti sa dozvedeli informácie o intenzite účinkov jednotlivých druhov drog - o ich prejavoch a rýchlosti nástupu či odznenia účinkov. Hovorili spolu o rôznych spôsoboch užívania drog, o abstinenčných príznakoch, o ochoreniach spôsobených užívaním drog a o rizikách užitia drog, ktoré sú kontaminované (zriedené) inou zdraviu škodlivou látkou.

 

Trestnoprávne povedomie mladistvých, nezákonné obchodovanie s drogami, 08.11.2012:

Lektor Alexander Tóth z Mestskej polície na začiatku prednášky oboznámil študentov s fungovaním mestskej polície, jej povinnosťami voči mestu a občanom, ako aj jej právomocami  a možnosťami zásahu. Pripomenul študentom znenie najdôležitejších zákonov, ktoré musí každý človek a občan Slovenskej republiky dodržiavať a ctiť. Upozornil študentov na výšku a formu trestu za vykonanie priestupku alebo trestného činu a na zmeny zákona, ktoré sa týkali držania a užívania drog, požívania alkoholu a hrania na hracích automatoch mladistvými.

Látkové závislosti, 13.11.2012:

Na začiatku prednášky lektor PhDr. Tomáš Kiss informoval žiakov o definícii pojmu "droga" podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Hovoril o rozdelení drog, o druhoch závislostí, o účinkoch konkrétnych druhov drog a ich prejavoch. Hovoril tiež o rôznych spôsoboch užívania drog, o abstinenčných príznakoch, ochoreniach spôsobených užívaním drog a o rizikách užívania kontaminovaných drog.