Prednášky - Jún

Šikanovanie, Špeciálna ZŠ s VJS, Lesná 9, Kolárovo – 18.6.2013:

Témou prednášky bolo šikanovanie. Žiaci sa dozvedeli o rôznych typoch a formách šikanovania, aký je rozdiel medzi šikanovaním a vydieraním, i ako majú reagovať, keď sa ocitnú v podobnej situácii. Lektorka si so žiakmi vyskúšala aj niekoľko modelových situácií šikanovania, pri ktorých si mohli sami otestovať svoje reakcie a pocity.