Prednášky - Apríl 2013

Deň Zeme na Základnej škole v Marcelovej

Regionálne osvetové stredisko v Komárne sa 22.04.2013 v rámci medzinárodnej akcie Deň Zeme 2013 zúčastnilo aktivity Krajšia a čistejšia škola v priestoroch Základnej školy v Marcelovej. Všetky aktivity boli zamerané na environmentálnu tematiku a mali za cieľ podporiť ekologické myslenie mládeže zážitkovou formou.

 

Trestnoprávne povedomie mladistvých, Špeciálna ZŠ s VJM, Košická 8, Komárno - 09.04.2013

Prednášku sme pripravili v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Komárne. Lektor kpt. Ing. A. Lehocký poskytol žiakom základné informácie z Trestného zákonníka - vekovú hranicu trestnoprávnej zodpovednosti, možnosti postihu a výšky trestu pri priestupku a trestnom čine. Žiaci sa oboznámili s pojmami priestupok a trestný čin, dozvedeli sa aký je medzi nimi rozdiel, a aké sú postihy pri preukázaní niektorého z týchto protiprávnych konaní.

 

Prevencia kriminality, záškoláctvo, SOŠOaS, Budovateľská 32, Komárno - 17.04.2013

Prednášku sme pripravili v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Komárne. Členovia OR PZ v Komárne, PaedDr. Katarína Konečná a kpt. Ing. Adolf Lehocký, poskytli žiakom základné informácie z Trestného zákonníka - vekovú hranicu trestnoprávnej zodpovednosti, možnosti postihu a výšky trestu pri priestupku a trestnom čine. Študenti sa oboznámili s pojmami priestupok a trestný čin, dozvedeli sa aký je medzi nimi rozdiel, a aké sú postihy pri preukázaní niektorého z týchto protiprávnych konaní. Žiaci boli upozornení aj na niektoré zmeny zákona, ktoré sa týkajú držania a užívania drog, požívania alkoholu a hrania na hracích automatoch mladistvými.

 

Prevencia rakoviny hrubého čreva, DSS Náruč n.o., Komárno - 22.04.2013

Prednáška sa konala v priestoroch Domova sociálnych služieb Náruč a zúčastnilo sa jej 15 dôchodcov. Lektor MUDr. Zoltán Benyó hovoril o vzniku, priebehu a prejavoch ochorenia. Poukázal na spôsoby jeho prevencie a liečby, odporučil niektoré potraviny a spôsoby stravovania, ktoré pomáhajú pri črevných ťažkostiach a pôsobia ako prevencia vzniku rakoviny. Na záver si seniori pozreli niekoľko krátkych video záznamov, na ktorých videli ako správne vykonať domáce samovyšetrenie s testermi, ako prebieha odstraňovanie polipov v hrubom čreve a ako vyzerá črevo napadnuté rakovinou.

 

Cesta k emocionálnej zrelosti, SOŠOaS, Budovateľská 32, Komárno - 25.04.2013

So študentmi sme sa rozprávali o prejavoch emócií v období dospievania, o reakciách na konfrontáciu s dospelými a o ich intenzite. Hovorili sme spolu o vplyve životných zmien, akými sú napríklad rozvod či zmena bydliska, na psychiku dospievajúcich. Lektorka Mgr. Ľudmila Kliská poukázala na zmeny vo vzťahoch dospievajúcich k ich rodine a priateľom, zároveň poukázala na zmeny v ich hodnotovom rebríčku. Na záver si študenti vyplnili osobný profil zameraný na ich city a pocity, ktorý si následne spolu vyhodnotili.