PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA?

PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA?

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vám prináša 18. ročník celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou, kľúčového projektu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k prevencii drogových závislostí, s názvom PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA?
Súťažné práce treba poslať na adresu: PhDr. Ingrid Hupková, PhD., Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava 1.
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na nášho odborného pracovníka.

Propozície súťaže si môžete stiahnuť z našej stránky....