Prečo som na svete rád/rada?

Regionálne osvetové stredisko pripravilo v Dome Matice slovenskej putovnú výstavu prác žiakov základných a stredných škôl od 14 do 18 rokov pod názvom

"Prečo som na svete rád/rada?".

Témou výstavy je boj proti drogám a  je spojená s medzinárodnou súťažou,  do ktorej sa  zapájajú viaceré Európske štáty. V Komárne máme možnosť vidieť túto výstavu prvý krát. Prezentujeme už jej 16 ročník. Súťaž usporiadava a vyhlasuje Národné osvetové centrum v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady SR, Občianským združením Prima, Občianskym združením Prečo som na svete rád/rada.   Výstava putuje na prehliadku po celom Slovensku ale i do zahraničia.

V dňoch 8. – 13. 6. 2011 sme v rámci výstavy výtvarných prác medzinárodnej súťaže Prečo som na svete rád/rada? usporiadali štyri sprievodné prednášky na témy „Problematika závislosti, protidrogová tematika“, „Problematika závislosti a mentálne zdravie“ a „Nelátkové závislosti“. Naši lektori Mgr. Ľudmila Kliská, PhDr. Tomáš Kiss a kpt. Ing. Adolf Lehocký žiakov oboznámili o histórii drog, ich delení a vplyve na zdravie človeka. Poukázali na prejavy a riziká psychickej i fyzickej závislosti. Prednášky boli taktiež doplnené o informácie týkajúce sa trestnoprávnej zodpovednosti požívania alkoholu a tabakových výrobkov u mladistvých, jeho následky a postihy vyplývajúce zo zákona. Prednášok sa zúčastnilo 79 žiakov.

Pozvánka na stiahnutie ...

Plagát na stiahnutie ...