PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA?

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vám aj tento rok prináša propozície  19. ročníka celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou, kľúčového projektu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k prevencii drogových závislostí s názvom PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA?

 

Súťažné práce treba poslať do 30.apríla 2013 na adresu:

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

Národné osvetové centrum

Námestie SNP 12

812 34 Bratislava 1

 

Propozície na siahnutie:

 
 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na nášho odborného pracovníka